Intervisie #1

INTERVISIE #1

02 / 05 / 2019
Agenda

Deze intervisie is een zelfhulpmoment tijdens welke alle Future City Champions elkaar helpen om beter te worden in hun traject. Het gaat om een uitwisseling van beste praktijken om de problemen die in ieders traject kunnen opduiken te helpen oplossen.

Tijdens dit open gesprek worden de jongeren begeleid door Martine Huybrechts.

    Deze workshop is uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan het programma 'Wij zijn de toekomst'.