Intervisie #2

Intervisie #2

20 / 06 / 2019
Agenda

Deze tweede intervisie is opnieuw een zelfhulpmoment tijdens welke alle Future City Champions elkaar helpen om beter te worden in hun traject. Het gaat om een uitwisseling van beste praktijken om de problemen die in ieders traject kunnen opduiken te helpen oplossen.

Tijdens dit open gesprek worden de jongeren begeleid door Martine Huybrechts.