Adrien Ndema La Njooh, Future City Champion 2019

Adrien Ndema La Njooh

Renqu'Art

Tentoonstellingsproject gaat over de uittocht van vluchtelingen

Uitgaande van mijn eigen migratie-ervaring, wil ik kunstwerken creëren die vertellen over de omstandigheden van zo'n reis, en vervolgens wil ik alles delen met een ruim, divers publiek. Specifiek aan dit project is dat er een artistieke ontmoeting wordt georganiseerd rond deze thematiek, en dat er een dialoog tot stand komt tussen culturen, jongeren enz.

Vandaar het acroniem 'renc'art' (jongerentaal), een 'kunst-ontmoeting'.

Mijn project versterkt een culturele dialoog tussen Brusselaars. Dat kan ons allemaal doen beseffen dat we eenzelfde geschiedenis delen, waardoor komaf wordt gemaakt met bepaalde clichés.

Wie is Adrien?

Ik ben een kunstenaar van 34 jaar. Mijn culturele en artistieke inspanningen gaan vaak over migratie en sociale thema's. Ik stel geregeld tentoon in België, Duitsland en Kameroen. Daarnaast ben ik ook maatschappelijk werker in een overheidsdienst, altijd met migranten in mijn buurt.

Ik voel mij geroepen om te proberen de dialoog tussen Brusselaars, rond migratiethema's en anders-zijn, te versterken. Vaak realiseer ik workshops om vooroordelen over migranten te ontkrachten. Maar nu wil ik die workshops overstijgen door ze te concretiseren in een artistieke dimensie die ik wil delen met anderen.