Badr Eddine El Gueniari, Future City Champion 2019

Badr Eddine El Gueniari

Scare Center

Een leerruimte voor iedereen die wil starten met e-commerce

Vandaag telt Brussel enorm veel jonge ondernemers. Helaas kunnen ze hun opdracht niet behoorlijk uitvoeren. Vaak vinden ze geen niet de middelen of een coach die hen op de goede weg zet. Er zijn er ook die elkaar willen ontmoeten, en zelfs willen samenwerken aan projecten, maar een dergelijke omgeving bestaat niet in onze stad.

Scare Center wil een leerruimte oprichten voor iedereen die wil starten met een online winkel. We willen elk nieuw lid toegang geven tot onze opleidingen en tot mensen met ervaring die hen het best kunnen adviseren over hun business. Daarnaast willen we de ondernemers in Brussel ook een professionele werk- en ontmoetingsplek aanbieden.

Het Scare Center wil vooral een omgeving zijn die steunt op absolute wederzijdse hulp. Kennisdeling is verplicht voor alle leden van ons opleidingscentrum! Het zijn de oprichters die het doel van het Scare Center bepalen.

Wie is Badr?

Ik heb het geluk gehad dat mijn studies mislukt zijn. Zonder mijn mislukkingen had ik niet de drang gevoeld om te blijven ondernemen. Ik besloot om te starten met een project. Vandaag ben ik trots dat ik ervan kan leven en dat ik mijn passie kan doorgeven aan anderen. Ik ben 21 jaar en leef van e-commerce. 

Facebook: Scare Center
Instagram: Scare _Center

Website: Scare-Center.Be

Aan e-commerce doen, is geweldig. Leren om dat samen te doen, is enorm!